Издвајамо

2, 3. и 4. децембра 2019. у ЈУ Техничка школа Градишка је први пут проведено спољашње вредновање рада школе.

Спољашње вредновање рада школе подразумијева процјену квалитета рада, а проводи га Републички педагошки завод. Квалитет рада школе се процјењује у подручјима која су кључна за рад школе. Кључна подручја су дефинисана као стандарди квалитета.

Спољашње вредновање подржава процес континуираног унапређивања рада школа, усмјерава пажњу на степен задовољавање потреба корисника и успоставља добру комуникацију свих учесницика у образовном процесу.

Прије доласка комисије спољашњих еваулатора, тим за самовредновање (чланови запослени у школи) је прикупио и анализирао материјал (документацију) што је доказ за сваки од показатеља у оквиру стандарда. Чланови тима за спољашње вредновање су, поред увида у документацију и материјалне доказе, обавили разговоре са ученицима, родитељима, представницима локалне заједнице и послодавцима предузећа са којима школа сарађује.

Сигурни смо да ће спољашње вредновање значајно утицати на побољшање рада и повећање остварености стандарда квалитета наставе и учења.

Чланови комисије спољашњих евалуатора су:

Горан Јанковић, инспектор-просвјетни савјетник, РПЗ Бањалука, Гордана Попадић, инспектор-просвјетни савјетник РПЗ Бањалука, Милисав Кнежевић, инспектор-просвјетни савјетник, РПЗ Бањалука, Славица Видаковић, инспектор-просвјетни савјетник, РПЗ Бањалука, Силва Добраш, , инспектор-просвјетни савјетник, РПЗ Бањалука, Слађана Танасић, инспектор-просвјетни савјетник, РПЗ Бањалука и Александар Ристић, директор ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“, Станари.