Издвајамо

Савјет за образовање и запошљавање Града Градишка поводом 24. априла, Дана Града, додијелио је јавно признање ЈУ „Техничка школа“ Градишка, за изузетне заслуге на пољу развоја и унапријеђења образовног процеса у Граду Градишка чиме утиче на афирмацију и развој града

У образложењу одлуке истакнуто је да је ЈУ „Техничка школа“ Градишка дала значајан допринос развоју образовног система у Граду Градишка, а и шире. Сврстала се међу најбоље школе у Републици Српској што потврђује заинтересованост најбољих ученика за упис у занимања које школа нуди. Захваљујући доброј сарадњи са пословном заједницом у Градишци, управом Града, Машинским факултетом и многим међународним и домаћим донаторима, Техничка школа је опремљена технолошки најсавременијом опремом неопходном за обављање теоријске и практичне наставе. 2018. године Завод за образовање одраслих Републике Српске дао је лиценцу да се у Школи може обављати оспособљавање одраслих у девет програма. Исто тако, школа је претеча увођења дуалног система образовања, јер су ученици школе и прије усвајања Закона о дуалном систему образовања обављали праксу код послодаваца са територије града Градишка.

ЈУ „Техничка школа“ Градишка је више пута иницирала увођење нових и измјену постојећих занимања, која су неопходна градишкој привреди, али и привреди Републике Српске. На приједлоге школе, који су усаглашени са потребама привредних субјеката града, уведена су нова занимања у образовни процес Републике Српске. Нова занимања која су уведена у наставни процес, а које је школа иницирала, су Техничар за ЦНЦ технологије и Техничар за обраду дрвета ЦНЦ. Процес измјене наставних планова за постојећа занимања је сталан јер школа, у сарадњи са привредним субјектима Града, има циљ да наставни процес што је могуће више усклади са потребама тржишта рада.

На основу свега наведеног, сматрамо више него заслуженим да се ЈУ „Техничка школа“ Градишка додјели 24-априлско Јавно признање за изузетане заслуге на пољу образовања.