Ирена Шљивар, професор демократије и људских права.