Издвајамо

Професори, запослени у нашој школи, су активно учествовали на семинару  „Улога образовног сектора Републике Српске у превенцији и сузбијању трговине људима“ који је одржан 23. и 24, августа 2021. Семинар је организовало Министарство унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске.

Циљ семинара је да се запослени у основним и средњим школама упознају са облицима трговине људима. Такође, они морају знати препознати жртве трговине људима, а потом и познавати и примијенити процедуре поступања када сумњају на трговину људима, познавати елемнте ризика за образовне инситуције.

У организовању и остваривању обуке учествовао је и координатор за борбу против трговине људима у Републици Српској. Подршку је пружила и Агенција САД за међународни развој и Међународна организација за миграције у БиХ.