Библиотечку грађу имају право користити сви ученици, наставници те остали радници Школе.

За све кориснике чланство у школској библиотеци је бесплатно.

Корисници су дужни чувати библиотечку грађу од сваког уништавања (не смију тргати листове књига, подцртавати дијелове књига, изрезивати слике, прљати књиге и сл.).

За кориштење изван просторија библиотеке корисници могу посудити одједном двије књиге на вријеме од двије седмице.

Изван просторија библиотеке не могу се користити приручници, енциклопедије, лексикони, рјечници и сл., осим када се ради о разредном посуђивању према захтјеву наставника Школе.

За вријеме одмора ученика прописаних школским календаром те када постоје оправдани разлози, библиотекарка може кориснику продужити вријеме посуђивања. Оправданост разлога при кашњењу враћања књиге оцјењује библиотекарка самостално.

Ако корисник изгуби посуђену књигу, у замјену мора донијети нову књигу.

Фонд школске библиотеке је разноврстан и обухвата дјела из различитих области.Укупан број јединица у фонду библиотеке износи 11 199. 

Табеларни приказ фонда по категоријама: 

Ред.бр.

Категорија

Број јединица

1.

Стручна литература

3255

2.

Лектире

2614

3.

Историјске књиге

599

4.

Уџбеници

1520

5.

Часописи

1243

6.

Матурски радови

1135

7.

Часописи ТШ

428

8.

Руска литература

405

 

Укупно

11 199

Радно вријеме библиотеке је од 8:00 до 16:00 часова.