ВРИЈЕМЕ РАДА КОМИСИЈА

 

КОМИСИЈА ЗА ПРАВДАЊЕ ЧАСОВА ЗА:

ВИШЕ ОД 15 НЕОПРАВДАНИХ И 

ВИШЕ ОД 50 ОПРАВДАНИХ ЧАСОВА,

 

КОМИСИЈА ЗА ОДЈЕЉЕЊА ПРВЕ СМЈЕНЕ

ЧЕТВРТКОМ ОД 12:15 ДО 13:00

  • ДАЛИБОРКА ЛАКОБРИЈА
  • РАДОВАН МАРЈАНОВИЋ
  • ОДЈЕЉЕЊСКИ СТАРЈЕШИНА
  • РОДИТЕЉ

 

КОМИСИЈА ЗА ОДЈЕЉЕЊА ДРУГЕ СМЈЕНЕ

СРИЈЕДОМ ОД 14:45 ДО 15:30

  • СНЕЖАНА КОЧИЋ
  • СЛАВИША ВИДОВИЋ
  • ОДЈЕЉЕЊСКИ СТАРЈЕШИНА
  • РОДИТЕЉ