Наша школа, формирана Одлуком Среског народног одбора 1945. године као Државна стручна школа за ученике у индустрији и занатству, почела је са радом 1. септембра исте године. Бивша школска зграда која се налазила у садашњој Видовданској улици је срушена 1948. године, а школа мијења име у Стручна школа ученика у привреди, а већ 1949. године у Школа ученика у привреди (ШУП). Школа је привремено била смјештена у згради ТП «Велетрговина» у улици Милоша Обилића.

Шездесетих година изграђен је објекат школе у садашњој главној улици Видовданској, која се и данас назива зградом ШУП-а . Објекат школе је стално дограђиван. Изграђена је фискултурна сала, а затим и објекти практикума за извођење практичне наставе.

Име школе остаје све до краја 1973. године. 1.01.1974. године по Закону о удруженом раду заједно са Гимназијом чини школски центар. До 1975. године теоретска настава се изводила у објекту школе, а практична настава у старом практикуму. Те године школе добија још један објекат за извођење стручно - теоретске и практичне наставе - нови практикум.

23.05.1985. године добија ново име Центар усмјереног образовања «Енвер Шиљак». Новом трансформацијом 1.01.1988. године школа постаје (ООУР) Основна организација удруженог рада Машинска и дрвопрерађивачка и шумарска школа у оквиру (РО) Радне организације средње школе «Енвер Шиљак», а сједиште је било у згради новог практикума.

1993. године по Закону о средњој школи, школа се осамостаљује под именом Машинска и дрвопрерађивачка школа. Школа још једном мијења име 2002. године у Техничка школа.

Од 1988. године, када долази до организације школе као Основне организације удруžеног рада, комплетна настава се изводи у згради новог практикума иако просторни услови нису задовољавали потребе за 752 ученика. Да би се настава нормално одвијала користили смо дио простора у старом практикуму, који није био услован за извођење наставе. Са простором смо имали проблема све до 2002. године када смо уз помоћ Министарства просвјете Републике Српске доградили пет кабинета, а школа је добила садашњи изглед.

Уз рјешавање простора за извођење наставе вршено је, а и даље се наставља опремање школе савременим наставним средствима.

Иако је радила у тешким условима, постизани су завидни резултати, а признање за укупан рад 21.09.1998. године Скупштина општине Градишка додијелила је школи Плакету са златним грбом општине.

У сарадњи са њемачком владином организацијом ГТЗ извршена је 2008. године обука руководства у циљу сертификације школе по захтјевима стандарда BAS EN ISO 9001:2000 Система управљања квалитетом (QМС). Школа је испунила све захтјеве стандарда те је  18.06.2008. године добила Сертификат за систем управљања према BAS EN ISO 9001:2000. 2011 и 2014 године извршена је рецертификација школе према захтјевима стандарда BAS EN ISO 9001:2008. Током овог периода вршена је и стална обука запослених у складу са стандардом BAS EN ISO 9001:2008.