Упис ученика се обавља у два уписна рока и то (текс конкурса се налази на сљедећем линку):

  1.  Јунском уписном року, од 12.06.2017. до 23.06.2017. године
  2.  Јулском уписном року, од 03.07.2017. до 14.07.2017. године

 ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 12.06.2017. године, а завршава се у уторак, 13.06.2017. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати  уписа објављују се у четвртак , 15.06. 2016. године до 10,00 часова  на огласној табли школе. Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 19.06. 2017. године, а завршава се у сриједу, 21.06.2017. године, за ученике који имају мање од 60 бодова. Резултати  уписа објављују се у петак, 23.06.2017. године до 10,00 часова на огласној табли школе .   

 ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 03.07.2017. године, а завршава се у сриједу, 05.07.2017. године. Резултати уписа објављују се у петак, 07.07.2017. године до 10,00 часова на огласној табли школе. Од понедјељка, 10.07.2017. године, до четвртка 13.07.2017. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.  

 

Приликом уписа у први разред средње школе, успјех постигнут у основној школи се бодује на сљедећи начин:

  1. Општи успјех - 50 бодова, на сљедећи начин: VI и VII разред - средња оцјена се помножи са 2, VIII и IX разред - средња оцјена се помножи са 3
  2. Предмети значајни за струку - 20 бодова, на сљедећи начин: у VIII и IX разреду средња оцјена из значајних предмета се помножи са 2

Значајни предмети:

  • Струка - Машинство и обрада метала: српски и страни језик, математика, физика и информатика
  • Струка - Шумарство и обрада дрвета: српски језик, математика, биологија, хемија и информатика
  • Струка - Електротехника: српски и страни језик, математика, физика и информатика

Програм за бодовање се налази на сљедећем линку: БОДОВАЊЕ УСПЈЕХА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВАМ НУДИ СЛЕДЕЋА ЗАНИМАЊА: