Приликом уписа у први разред средње школе, успјех постигнут у основној школи се бодује на сљедећи начин:

  1. Општи успјех - 50 бодова, на сљедећи начин: VI и VII разред - средња оцјена се помножи са 2, VIII и IX разред - средња оцјена се помножи са 3
  2. Предмети значајни за струку - 20 бодова, на сљедећи начин: у VIII и IX разреду средња оцјена из значајних предмета се помножи са 2

Значајни предмети:

  • Струка - Машинство и обрада метала: српски и страни језик, математика, физика и информатика
  • Струка - Шумарство и обрада дрвета: српски језик, математика, биологија, хемија и информатика
  • Струка - Електротехника: српски и страни језик, математика, физика и информатика

Програм за бодовање се налази на сљедећем линку: БОДОВАЊЕ УСПЈЕХА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.