Бравар

Ниво сложености: III, трогодишња стручна школа;

 

Стручне квалификације:

 

 • Планира, припрема, изводи и вршу провјеру квалитета обављеног посла;
 • Рационално користи средства рада, енергију, материјал и вријеме;
 • Посједује одговарајућа знања за читање и разумјевање техничких цртежа и технолошке документације;
 • Припрема дневне извјештаје о производњи и елементе калкулације;
 • Комуницира са сарадницима, поручиоцима и странкама, поштујући принципе пословне културе;
 • Познаје и придржава се одредби и начела стандарда квалитета;
 • Поштује принципе естетике у обликовању призвода од метала;
 • Познаје и адекватно користи разноврсне материјале који се користе при изради металних конструкција и металних занатских производа;
 • Кроји и реже материјале који се користе при изради металних конструкција и металних занатских производа;
 • Изводи спајање материјала заваривањем (електро-лучно и ЦО2 заваривање), лемљењем и закивањем;
 • Изводи површинску заштиту производа бојењем и лакирањем;
 • Врши монтажу стезних алата и алата за обраду метала пластичном деформацијом;
 • Рационално и адекватно употребљава одговарајуће резне, стезне и мјерне алате и приборе који се користе за монтажу алата;
 • Познаје технологију обраде спајањем, резањем, савијањем и заштите метала бојењем;
 • Води рачуна о заштити здравља људи и околине у складу са хигијенско – техничким, противпожарним и другим мјерама заштите.

 

Предмете које има бравар можете погледати овдје.