Историјат

Основана је као државна стручна школа у индустрији и занатству

 

 

Oд 1948. године се назива Стручна школа ученика у привреди

 

 

1975. године је изграђен објекат за извођење стручне и теоретске наставе

 

 

Школска екскурзија осамдесетих година прошлог вијека

 

 

1993 – названа је Машинска и дрвопрерађивачка школа

 

1998. јој је додијељена Повеља Општине са златним грбом за допринос у области школства

 

2002. године је названа Техничка школа