КОНКУРС ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

КОНКУРС ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

БРАВАР ЗАВАРИВАЧ

ЗАВАРИВАЧ МИГ-МАГ ПОСТУПКОМ

 

Пројекат ,,Подршка Европске уније локалним партнерствима за запошљавање – Фаза II” који финансира Европска унија и проводи Међународна организација рада, са циљем смањења броја незапослених, позива незапослене особе евидентиране у Заводу за запошљавање Републике Српске, биро Градишка да се пријаве на конкурс Програма за средње стручно образовање одраслих .

Све обуке су потпуно бесплатне. Сви кандидати ће добити Увјерење о стеченом образовању које издаје инситуција акредитована за образовање одраслих.

Пријава на конкурс и предаја докумената је могућа до 10. 5. 2023. у просторијама ЈУ Техничка школа Градишка од 8,00 до 14,00 часова. одабрани кандидати ће обаввијештени најкасније 10 дана од затварања конкурса.