Правилници

 1. Правилник о школском календару за школску 2022-2023. годину; Службени гласник Републике Српске бр.  33/22 https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/PublishingImages/Pages/Srednje_obrazov
 2. Правилник о 40-часовној радној седмици у средњој школи; „Службени гласник Републике Српске“, бр. 82/21; //www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/PublishingImages/Pages/Srednje_obrazovanje/%d0
 3. Правилник о начину образовања ученика код послодавца; Службени гласник Републике Српске бр. 65/19 https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/PublishingImages/Pages/Srednje_obrazovanje/%D0%9F
 4. Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи; Службени гласник Републике Српске бр. 24/19;https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/Pravilnik%20o%20ocjenjivanju%20-%20srednje%202019.pdf
 5. Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњој школи; Службени гласник Републике Српске бр. 17/19; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/Pravilnik%20o%20izboru%20ucenika%20generacije%20u%20SS%20lektorisan.pdf
 6. Правилник о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем; Службени гласник Републике Српске бр. 24/19;  https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/Pravilnik%20o%20postupku
 7. Правилник о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи; Службени гласник Републике Српске бр. 26/19;https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/Pravilnik%20o%20polaganju
 8. Правилник о извођењу екскурзија и излета; Службени гласник Републике Српске бр. 13/20https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/PublishingImages/Pages/Srednje_obrazovanje/%d0%9
 9. Правилник о Наставном плану и програму за средње стручне техничке школе у четворогодишњем трајању; Службени гласник Републике Српске бр. 92/18; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/Pravilnik%20o%20NPP%20za%20
 10. Правилник о измјенама и допуни Правилника о Наставном плану и програму за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању; Службени гласник Републике Српске бр. 57/1; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/Documents/%d0%9f%d1
 11. Правилник о Наставном плану и програму за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању; Службени гласник Републике Српске бр. 80/20; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/PublishingImages/Pages/Srednje_obrazovanje/%d0%9fbf
 12. Правилник о Наставном плану и програму за средње стручне школе у трогодишњем трајању; Службени гласник Републике Српске бр. 91/18;https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/Pravilnik%20o%20NPP%20za%20srednje%20strucne%20skole%2c%20l.pdf
 13. Правилник о Наставном плану и програму за стручне школе у трогодишњем трајању; Службени гласник Републике Српске бр. 81/20;https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/PublishingImages/Pages/Srednje_obrazovanje/%d0%9f%d1%
 14. Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама са лаком менталном ретардацијом; Службени гласник Републике Српске бр. 39/13; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/Pages/pravilnik-o-npp-za-ss-za-ucenike-sa-posebnim-obraz-potr-sa-lakom-ment-ret.aspx
 15. Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама са лаким оштећењем интелектуалног функционисања; Службени гласник Републике Српске бр. 86/20;https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/PublishingImages/Pages/Srednje_obrazovanje/%d0%9f%d1%80%
 16. Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног вида; Службени гласник Републике Српске бр. 39/13; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/Pages/pravilnik-o-npp-za-ss-za-ucenike-sa-posebnim-obraz-potr-ostecenog-vida.aspx
 17. Правилник о Наставном плану и програму за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног слуха; Службени гласник Републике Српске бр. 86/20; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/PublishingImages/Pages/Srednje_obrazovanje/%d0%9f%d1%
 18. Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама; Службени гласник Републике Српске бр. 29/12; //www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/Documents/Pravilnik%20o%20vrsti%20ss%20nastavnika
 19. Правилник о измјени Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама; Службени гласник Републике Српске бр. 80/14; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/Documents/Pravilnik%20o%20izmjeni%20Pravilnika%20o%
 20. Правилник о измјени и допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама; Службени гласник Републике Српске бр. 83/15; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/Documents/%d0%9f%d1
 21. Правилник о садржају и начину вођења документације и евиденције и обрасцима јавних исправа у средњој школи; Службени гласник Републике Српске бр. 71/19;  http://://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/Dokumentacija%20-%20srednje%2020
 22. Правилник о спровођењу стручно-педагошког надзора у средњој школи; Службени гласник Републике Српске бр. 06/21​; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/PAO/PublishingImages/Pages/Srednje_obrazovanje/%d0%9f%d1%80
 23. Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему Републике Српске; httpshttp://://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/%d0%a2%d0%b5%d0%ba
 24. Етички кодекс за раднике и ученике средње школе; ​Службени гласник Републике Српске бр. 29/19; https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/ETICKI%20KODEKS%20SS.pdf

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.