Секције

Секције и ученичке организације и удружења

 Р.бр.

    Назив секције

Број уч.

 Нед. час.

Год. час.

Задужени наставници

Вријеме одржавања

НАУЧНЕ СЕКЦИЈЕ

1.

Програмирање

12

1

35

Радован Марјановић

Пет 13.10-13.55

2.

Интернет програмирање

10

1

35

Младен Видовић

Пет 13.10-13.55

3.

Роботика

12

1

35

Александар Рапаић

Чет 13.10-13.55

4.

Роботика

12

1

35

Миодраг Вучковић

Уто 12.15-13.00

5.

ЦНЦ програмирање

10

1

35

Дејан Лазић

Сри 13.10-14.00

6.

Дигитална техника

10

1

35

Здравко Перић

Пет 11.25 12.10

СТВАРАЛАЧКЕ СЕКЦИЈЕ

1.

Новинарска

12

1

35

Борислава Цвијић

Уто 8.40-9.25

2.

Новинарска

12

1

35

Свјетлана Видовић

Пон12.15-13.00

3.

Литерарна

10

1

35

Недељка Јотановић

Чет 12.15-13.00

4.

Драмска

10

1

35

Есад Заховић

Сри 13.10-14.00

5.

Новинарска сек. за превођење

12

1

35

Азра Шапчанин

Чет13.10-13.55

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ


1.

Рукомет

20

1

35

Драгомир Шарчевић

Сри 12.15-13.00

2.

Фудбал м.и ж.

30

1

35

Предраг Васић

Сри 13.10-14.00

3.

Кошарка

20

1

35

Бранко Томић

Чет 12.15.-13.00

УЧЕНИЧКЕ ОРГ. И УДРУЖЕЊА

Савјет ученика

24

1

35

Далиборка Лакобрија

Сри 12.15-13.00