Техничко особље

1.

Душан Ристић

секретар

2.

Биљана Бурсаћ

библиотекар

3.

Мирјана Бабић

рачуновођа

4.

Борислав Мелник

ноћни чувар

6.

Жељка Струнић

чистачица

7.

Слободанка Ђурић

чистачица

8.

Милена Мрaкић

чистачица

9.

Бранка Бабић

чистачица