Техничко особље

1.

Душка Страживук

секретар

2.

Јована Малетић

библиотекар

3.

Мирјана Бабић

рачуновођа

4.

Борислав Мелник

ноћни чувар

6.

Жељка Струнић

чистачица

7.

Слободанка Ђурић

чистачица

8.

Милена Мрaкић

чистачица

9.

Бранка Бабић

чистачица

10.

Жељка Наерац

чистачица