Упис у први разред

 1.  Јунски уписни рок: пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње, 17. 6. 2024, а завршава 18.6.2024,  за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа биће објављени, 20.6.2024. до 10,00 часова на огласној табли школе.
  Пријем докумената за упис у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 24.6.2024, а завршава се у сриједу, 26.6.2024, за ученике који имају мање од 60 бодова.
  Резултати уписа објављују се у петак, 28.6.2024. до 10,00 часова на огласној табли школе.
  Школе су обавезене доставити податке о упису ученика у први разред средње школе Министарству просвјете и културе Републике Српске до 1.7.2024..
 2.  Јулски уписни рок: пријем докумената за упис ученика у средње четверогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедељак 1.7.2024, а завршава се у сриједу, 03.07.2024.

Резултати уписа објављују се у петак, 5.7.2024. гпдине до 10,00 часова на огласној табли школе.

Од понедјељка 8.7.2024. до петка 12.7.2024.кандидати који нису  задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручнимшколама гдје има слободног мјеста.

Приликом уписа у први разред средње школе, успјех постигнут у основној школи се бодује на сљедећи начин:

 

 1. Општи успјех – 50 бодова, на сљедећи начин: VI и VII разред – средња оцјена се помножи са 2, VIII и IX разред – средња оцјена се помножи са 3
 2. Предмети значајни за струку – 20 бодова, на сљедећи начин: у VIII и IX разреду средња оцјена из значајних предмета се помножи са 2

 

Значајни предмети:

 

 • Струка – Машинство и обрада метала: српски и страни језик, математика, физика и информатика
 • Струка – Шумарство и обрада дрвета: српски језик, математика, биологија, хемија и информатика
 • Струка – Електротехника: српски и страни језик, математика, физика и информатика

 

Програм за бодовање се налази на сљедећем линку: БОДОВАЊЕ УСПЈЕХА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.