Ниво сложености: III, трогодишња стручна школа;

Стручне квалификације:

 

  • Инсталира, контролише, одржава и поправља грејне, расхладне и уређаје за климатизацију.
  • При инсталирању система за грејање користи нацрт по коме поставља радијаторе, цијеви, пумпу, котао,...
  • При монтирању расхладних и уређаја за климатизацију слиједи упутства произвођача о начину монтирања опреме и повезивања са изворима електричне енергије. Након инсталирања провјерава рад цијелог система. 
  • Обавља текуће одржавање и контролу система и уређаја, а по потреби врши замјену делова, отклања кварове.
  • Ради у затвореном или отвореном простору, често на висини, у принудном и неповољном положају тјела.

Предмете које има механичар грејне и расхладне технике можете погледати овдје.