Ниво сложености: IV, четворогодишња стручна школа;

Стручне квалификације:

  • Познаје архитектуру рачунара;
  • Познаје основне мрежне протоколе;
  • Познаје функције и основе рада са рутерима и осталом мрежном опремом;
  • Врши детекцију и дијагностику квара;
  • Врши монтажу, контролу, подешавање, тестирање и одржавање рачунарске опреме и система;
  • Врши инсталацију системског и корисничког софтвера;
  • Користи софтвер за канцеларијско пословање и презентацију података;
  • Програмира у више програмских језика (Pascal, C/C++, Visual Basic);
  • Познаје основе SQL-а (Structured Query Language);
  • Пројектује релационе базе података;

Предмете које има Техничар рачунарства можете погледати овдје.