1.

Марица Поњевић

секретар

2.

Биљана Бурсаћ

библиотекар

3.

Мирјана Бабић

рачуновођа

4.

Драго Лазић

ложач

5.

Јанко Тубић

домар

6.

Борислав Мелник

ноћни чувар

7.

Драгица Ранисавић

чистачица

8.

Жељка Струнић

чистачица

9.

Слободанка Ђурић

чистачица

10.

Милена Мрaкић

чистачица

11.

Љиља Џодан

чистачица