Библиотека

Табеларни приказ фонда по категоријама: 

Ред.бр.

Категорија

Број јединица

1.

Стручна литература

3255 

2.

Лектире

2614

3.

Историјске књиге

599

4.

Уџбеници

1520

5.

Часописи

1243

6.

Матурски радови

1135

7.

Часописи ТШ

428

8.

Руска литература

405

Укупно

11 199