Техничар за мехатронику

Ниво сложености: IV, четворогодишња стручна школа;

 

Стручне квалификације:

 

  • Познаје, одржава и поправља сложену опрему и системи у било којој дјелатности (канцелариској техници, медицинској техници, техничким производним процесима, мјерној опреми итд.);
  • Познаје и пројектује аутоматске машине, направе и алате (алатнице, технологије, инжињеринг) те једноставне системе опреме, као и доградњу постојеће опреме и система;
  • Познаје и ради на комплексној опреми и системима;
  • Познаје и врши надзор над вођењем сложених процеса у погонима;
  • Познаје и врши сервисирање комплексних система и опреме;
  • Познаје принципе мјерења и мјерне уређаје, те их користи у пракси;
  • Познаје сензоре за различите захтјеве и услове рада, те начин на који раде сензори и њихове карактеристике;
  • Познаје принципе управљања, рад на рачунару, те зна унијети и покренути програме, отклонити настале грешке и програмски реализовати додатне захтјеве процеса;
  • Комуницира са сарадницима, поручиоцима и странкама, поштујући принципе пословне културе;
  • Поједини профили овог занимања могу бити усмјерени додатно премаканцеларијској техници, медицинској техници, техничким процесима производње, мјерној опреми итд.

 

Предмете које има Техничар мехатронике можете погледати овдје.