Сертификати

Скоро једну деценију школа носи сертификат ISO 9001:2015. То је међународни стандард за системе управљања квалитетом, који је објавила  Међународна организација за стандардизацију (ISO). Стандард је допуњен 2015. године, и назива се ISO 9001:2015. Да би био објављен и ажуриран одобрила га је већина земаља чланица чиме је постао међународно признат стандард. Станадард се може примјенити у свим установама и предузећима, дефинише одговорност у цијелој установи, доприноси да менаџмент школе боље управља процесима, доноси школи позитивну слику у јавности, доприноси конкурентности школе на ширем простору и смањује потенцијалне ризике на које може утицати управљање школом.

Сертификат је потврдио и TÜV Thüringen e. V.  који клијентима пружа компетентне услуге у сертификацији система менаџмента и накнадном одржавању издатих сертификата на снази.  Сертификат је кредибилан на међународном тржишту. Сматра се успјешним маркетиншким алатом и документованом потврдом стабилности квалитета. Они пружају прилику за промоцију конкурентних производа, у нашем случају образовања, на нова тржишта