Алатничар / оператер за обраду бризгањем

Ниво сложености: III; трогодишња стручна школа;

Стручне квалификације:

 • Планира, припрема, изводи и провјерaва квалитет обављеног посла;
 •  Читање и разумјевање техничких цртежа и технолошке документације;
 • Припрема дневне извјештаје о производњи и елементе калкулације;
 • Поштује принципе пословне културе;
 • Познаје и придржава се начела стандарда квалитета;
 • Познаје и правилно користи разноврсне материјале у машинској обради резањем;
 • Рационално и на одговарајући начин употребљава алате за резање, стезање и контролу квалитета;
 • Познаје технологију обраде резањем и рукује алатним машинама;
 • Правилно бира резне алате и према томе одређује режиме резања;
 • Оператери за обраду бризгањем производе амбалажу, шупља и пуна тијела од пластике,
  екструдиране профиле од пластике или гуме, полиуретанских пјена и регранулате.
 • Оператери за обраду бризгањем постављају одговарајуће алате и додатне уређаје, задају
  параметре обраде, покрећу радна постројења, надзиру поступке прераде/обраде и према потреби их
  прилагођавају. Провјеравају одговарају ли мјере и квалитета производа заданим вриједностима.
 • Превентивно одржавају и контролишу машину;
 • Воде бригу о одвајању и припреми пластичнога отпада за рециклирање.
  Проводе мјере заштите на раду, противпожарне заштите и заштите околине.

 

Предмете које има алатничар и оператер за обраду бризгањем  можете погледати овдје.