Допунска настава

Р.бр.

Назив предмета

Број уч.

Нед. час.

Год. час.

Задужени наставници
 

Вријеме одржавања

1.

Математика

10

1

35.

Новица Видовић

Пон 12.15-13.00

2.

Математика

10

1

35.

Сања Павловић

Чет 07.00-07.50

3.

Математика

10

1

35.

Никола Руњић

Уто 12.15-13.00

4.

Математика

10

1

35.

Слађан Бижић

Уто 13.10-14.00

5.

Информатика

10

1

35.

Слободанка Малешевић

Уто 12.15-13.00

6.

Историја

10

1

35.

Есад Заховић

Чет 13.10-13.55

7.

Српски језик

10

1

35.

Борислава Цвијић

Уто 12.15-13.00

8.

Технологија материјала

10

1

35.

Јово Плавшић

Уто 07.00-07.50

9.

Енглески језик

10

1

35.

Биљана Перић

Сри 07.00-07.50

10.

Конструисање

10

1

35.

Перо Јотановић

Уто 07.00-07.50

11.

Физика

10

1

35.

Јована Шкорић

Пет 07.00-07.50

12.

Технологија обраде

10

1

35.

Витомир Турјачанин

Сри 12.15-13.00

13.

Термодинамика

10

1

35.

Младен Кнежевић

Сри 16.45-17.30

14.

Основе предузетништва

10

1

35.

Слободан Макитан

Уто 07.00-07.50

15.

Дигитална техника

10

1

35.

Здравко Перић

Пет 12.15-13.00

16.

Енглески језик

10

1

35.

Азра Шапчанин

Чет 13.10-13.55