Педагог

Далиборка Лакобрија, Филозофски факултет у Бањој Луци, дипломирани педагог.

Радно искуство:

2004. и 2005. ЈУ ОШ Младен Стојановић у Горњим Подградцима, наставник разредне наставе

Од 2005. запослена је као педагог у ЈУ Техничка школа, Градишка

Удана, мајка двоје дјеце