Савјет родитеља

САВЈЕТ РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Ред.бр

Одјељње

Одјељењски старјешина          

Савјет родитеља

1.

Iтр

Владана Средановић 

Синиша Гудураш

2.

Iм1

Недељка Јотановић

Драгица Павловић

3.

Iм2

Јована Шкорић

Дражена Зјајић

4.

Iдт

Драган Крсмановић

Дијана Павић

5.

Iит

Биљана Видовић

Данијела Чакаљ

6.

Iтм

Слободанка Ђурић

Ранка Маџар

7.

Биљана Крсмановић

Азра Тељиговић

8.

IIцнц

Славиша Видовић

Љубиша Вранић

9.

IIит

Синиша Вујичић

Мирослав Голић

10.

IIм1

Жељана Милојковић

Драгана Малешевић

11.

IIм2

Витомир Турјачанин

Зоран Радуловић

12.

IIдт

Мира Чекић

Вања Попржен

13.

IIтм

Предраг Васић

Данијел Бараћ

14.

IIм3

Биљана Перић

Недјељко Блесић

15.

IIIит

Радован Марјановић

Милена Дивић

16.

IIIцнц

Срђан Ђукановић

Јелена Бараћ

17.

IIIтм

Сања Павловић

Борјана Лакић

18.

IIIц

Никола Руњић

Јелена Гајић

19.

IIIм1

Александар Рапаић

Милан Суботић

20.

IIIм2

Зорица Станивук

Славко Каран

21.

IIIдт

Марина Кочић

Милена Дојчиновић

22.

IVтм

Миодраг Вучковић

Наташа Дринић

23.

IVдт

Перо Јотановић

Соња Чупић

24.

IVте

Свјетлана Видовић

Жељко Благојевић

25.

IVцнц

Слободанка Малешевић

Наташа Цвијић