Техничар информационих технологија

Ниво сложености: IV, четверогодишња стручна школа

 

Стручне квалификације:

 

  • Израђује веб странице и веб апликације и објављује их на веб серверу
  • Израђује десктоп апликације са графичким интерфејсом
  • Обрађује графику, видео и звук
  • Израђује апликације, пројектује једноставне базе података и повезује апликације са базом података
  • Инсталира и конфигурише оперативни систем, додатни софтвер и хардверске уређаје
  • Конфигурише, повезује и провјерава функционалност LAN мреже
  • Користи интернет сервисе
  • Инсталира, тестира и одржава апликације за електронско пословање и обавља пословне процесе и операције у њима