Бравар – заваривач

Ниво сложености: III, трогодишња стручна школа;

 

Стручне квалификације:

 

Ово занимање је неопходно у свакој привредној грани због чега се, након завршетка школовања сви лако запосле. То потврђује и чињеница да Министарство просвјете и културе стипендира ученике који похађају овај смјер.

 • Планира, припрема, изводи и провјерава квалитет обављеног посла;
 • Рационално користи средства рада, енергију, материјал и вријеме;
 • Чита и разумије техничке цртеже и технолошку документацију;
 • Припрема дневне извјештаје о производњи и елементе калкулације;
 • Поштује пронципе пословне комуникациије;
 • Познаје и придржава се одредби и начела стандарда квалитета;
 • Поштује принципе естетике у обликовању призвода од метала;
 • Познаје кроји и реже и разноврсне материјале при изради металних конструкција и металних занатских производа;
 • Кроји и реже материјале при изради металних конструкција и металних занатских производа;
 • Спаја материјала заваривањем (електро-лучно и CO2 заваривање), лемљењем и закивањем;
 • Површински заштићује производе;
 • Монтира стезне алате и алате за обраду метала пластичном деформацијом;
 • Познаје технологију обраде спајањем, резањем, савијањем и заштите метала бојењем;
 • Води рачуна о заштити здравља људи и околине у складу са хигијенско – техничким, противпожарним и др. мјерама заштите.

 

Предмете које има варилац можете погледати овдје.