Мисија и визија школе

Техничка школа Градишка квалификује младе људе за више циљеве и пружа услуге ученицима и полазницима за средње стручно образовање на подручју општине Градишка и сусједних општина, примјењујући савремене наставне планове и програме. Школа образује ученике у трећем и четвртом степену занимања у струкама :

  • машинство и обрада метала
  • шумарство и обрада дрвета
  • електротехника.

Ученицима се нуди високо квалитетно образовање које им омогућава да се докажу у пословном свијету и да одговорно учествују у креирању друштвеног и културног живота заједнице. Према захтјевима привреде уводимо нове струке и занимања.

Техничка школа Градишка располаже савременим материјално – техничким средствима за квалитетно образовање ученика и полазника.Сви запослени су укључени у развојни процес школе у оквиру отворене радне атмосфере по стандардима који се примјењују у земљама Европске Уније.

Ученицима и полазницима су на располагању савремено опремљени кабинети, радионице, библиотека и фискултурна сала. Процес наставе се одвија у пријатној атмосфери. Ученици користе савремено опремљене кабинете информатике како у настави тако и у ваннаставним активностима, интернет и аудио технику која је инсталисана у цијелој школи. Ученици имају могућност да практичну наставу обављају у школи и у предузећима. Школа води бригу о здрављу и безбједности ученика као и о здравој животној околини. Повјерење ученика се гради кроз развијање тимског рада и прихватање нових идеја.

Техничка школа Градишка је опредјељена за развој привреде школовањем адекватних стручних кадрова и сталним побољшањима наставних планова и програма. Ученици се припремају за успјешан улазак у свијет привреде и мотивишу за цјеложивотно учење и ефикасно запошљавање.