Наставни кадар

1.

Недељка Јотановић

професор српског језикa

2.

Борислава Цвијић

професор српског језика

3.

Свјетлана Видовић

професор српског језика

4.

Мира Чекић

професор српског језика

5.

Биљана Перић

професор енглеског језика

6.

Aзра Шапчанин

професор енглеског језика

7.

Жељана Милојковић

професор њемачког језика

8.

Новица Видовић

професор математике

9.

Слађан Бижић

професор математике

10.

Никола Руњић

професор математике

11.

Сања Павловић

професор математике

12.

Предраг Васић

професор физичког васпитања

13.

Драгомир Шарчевић

професор физичког васпитања

14.

Бранко Томић

професор физичког васпитања

15.

Есад Заховић

професор историје, демократије и људских права

16.

Ирена Шљивар

дипломирани педагог

17.

Јована Шкорић

професор физике

18.

Јово Плавшић

дипл. инж. технологије

19.

Витомир Турјачанин

дипл. инж. машинства

20.

Срђан Ђукановић

дипл. инж. машинства

21.

Слободанка Малешевић

дипл. инж. машинства

22.

Миодраг Вучковић

дипл. инж. машинства

23.

Дејан Лазић

дипл. инж. машинства

24.

Владана Средановић

дипл. инж. машинства

25.

Александар Рапаић

дипл. инж. машинства

26.

Славиша Видовић

дипл. инж. машинства

27.

Младен Кнежевић

дипл. инж. машинства

28.

Слободан Макитан

дипл. машински инжињер механичке технологије дрвета

29.

Перо Јотановић

дипл. инж. финалне обраде дрвета

30.

Биљана Крсмановић

дипл. инж. прераде дрвета

31.

Марина Кочић

дипл. инж. прераде дрвета

32

Биљана Видовић

професор енглеског језика

33.

Радован Марјановић

дипл. инж. електротехнике

34.

Синиша Вујчић

мастер електроенергетике

35.

Младен Видовић

магистар електротехнике

36.

Снежан Рудић

дипл. инж. електротехнике

37.

Соња Борковић

дипл.инж.електротехнике и рачунарства

38.

Милутин Чекић

наставник практичне наставе

39.

Милорад Лазић

наставник практичне наставе

40.

Мирко Јањетовић

наставник практичне наставе

41.

Ненад Мајданац

наставник практичне наставе

42.

Драган Крсмановић

дипл.инж.прераде дрвета

43.

Бранка Латиновић

професор биологије

44.

Здравко Перић

мастер инжењер електротехнике и рачунарства

45.

Мирка Слијепчевић

професор српског језика и књижевности

46.

Зорица Станивук

професор математике

47.

Милутин Мијатовић

координатор практичне наставе