Наставни кадар

1.

Недељка Јотановић

професор српског језикa

2.

Борислава Цвијић

професор српског језика

3.

Свјетлана Видовић

професор српског језика

4.

Мира Чекић

професор српског језика

5.

Биљана Перић

професор енглеског језика

6.

Биљана Видовић

професор енглеског језика

7.

Жељана Милојковић

професор њемачког језика

8.

Зорица Станивук

професор математике

9.

Слободанка Ђурић

професор математике

10.

Никола Руњић

дипломирани професор математике

11.

Сања Павловић

професор математике

12.

Предраг Васић

професор физичког васпитања

13.

Драгомир Шарчевић

професор физичког васпитања

14.

Бранко Томић

професор физичког васпитања

15.

Есад Заховић

професор историје, демократије и људских права

16.

Ирена Шљивар

дипломирани педагог

17.

Јована Шкорић

професор физике

18.

Јово Плавшић

дипл. инж. технологије

19.

Витомир Турјачанин

дипл. инж. машинства

20.

Срђан Ђукановић

дипл. инж. машинства

21.

Слободанка Малешевић

дипл. инж. машинства

22.

Миодраг Вучковић

дипл. инж. машинства

23.

Дејан Лазић

дипл. инж. машинства

24.

Владана Средановић

дипл. инж. машинства

25.

Александар Рапаић

дипл. инж. машинства

26.

Славиша Видовић

дипл. инж. машинства

27.

Младен Кнежевић

дипл. инж. машинства

28.

Драган Крсмановић

дипл. нж. прераде дрвета

29.

Перо Јотановић

дипл. инж. финалне обраде дрвета

30.

Биљана Крсмановић

дипл. инж. прераде дрвета

31.

Марина Кочић

дипл. инж. прераде дрвета

32

Јелена Павић

професор енглеског језика

33.

Радован Марјановић

дипл. инж. електротехнике

34.

Синиша Вујчић

мастер електроенергетике

35.

Младен Видовић

магистар електротехнике

36.

Снежан Рудић

дипл. инж. електротехнике

37.

Јовица Праскало

дипл.инж.електротехнике и рачунарства

40.

Мирко Јањетовић

наставник практичне наставе

41.

Ненад Мајданац

наставник практичне наставе

Драго Лазић

43.

Никола Ћосић

координатор практичне наставе,  дипломирани инжињер машинства

44.

Драгана Станојевић

професор биологије

45.

Владимир Јанковић

машински инжињер прераде дрвета

46.

Зоран Голић

настаник практичне наставе