Бодовање

Приликом уписа у први разред средње школе, успјех постигнут у основној школи се бодује на сљедећи начин:

 

  1. Општи успјех – 50 бодова, на сљедећи начин: VI и VII разред – средња оцјена се помножи са 2, VIII и IX разред – средња оцјена се помножи са 3
  2. Предмети значајни за струку – 20 бодова, на сљедећи начин: у VIII и IX разреду средња оцјена из значајних предмета се помножи са 2

 

Значајни предмети:

 

  • Струка – Машинство и обрада метала: српски и страни језик, математика, физика и информатика
  • Струка – Шумарство и обрада дрвета: српски језик, математика, биологија, хемија и информатика
  • Струка – Електротехника: српски и страни језик, математика, физика и информатика

 

Програм за бодовање се налази на сљедећем линку: БОДОВАЊЕ УСПЈЕХА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.