Савјет ученика

 САВЈЕТ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.ГОДИНИ

Редни број

Одјељње

Одјељењски старјешина        

УЧЕНИЦИ

1.

Iтр

СРЕДАНОВИЋ ВЛАДАНА

Тарик Рамљак

2.

Iм1

НЕДЕЉКА ЈОТАНОВИЋ

Сергеј Милиновић

3.

Iм2

ЈОВАНА ШКОРИЋ

Недељко Зјајић

4.


Iдтцнц

ДРАГАН КРСМАНОВИЋ

Дарија Микић

5.

Iтм

СЛОБОДАНКА ЂУРИЋ

Младен Крсмановић

6.

Iит

БИЉНА ВИДОВИЋ

Николина Чакаљ

7.

БИЉАНА КРСМАНОВИЋ

Филип Шеткић

8.

IIцнц

ВИДОВИЋ СЛАВИША

Невена Лазић

9.

IIит

СИНИША ВУЈИЧИЋ

Валентина Макитан

10.

IIм1

МИЛОЈКОВИЋ ЖЕЉАНА

Драгиша Пејић

11.

IIм2

ВИТОМИР ТУРЈАЧАНИН

Борис Загорац

12.

IIдт

МИРА ЧЕКИЋ

Данило Поржен

13.

IIцнц

СЛАВИША ВИДОВИЋ

Соња Качавенда

14.

IIтм

ПРЕДРАГ ВАСИЋ

Драгана Цвијић

15.

IIм3

БИЉАНА ПЕРИЋ

Тарик Смајић

16.

IIIтм

САЊА ПАВЛОВИЋ

Иван Трбојевић

17.

IIIм1

АЛЕКСАНДАР РАПАИЋ

Славко Савковић

18.

IIIм2

ЗОРИЦА СТАНИВУК

Стефан Мишић

19.

IIIит

РАДОВАН МАРЈАНОВИЋ

Аљоша Благојевић

20.

IIIс

НИКОЛА РУЊИЋ

Огњен Стојковић

21.

IIIцнц

СРЂАН ЂУКАНОВИЋ

Нарцис Будимлић

22.

IIIдт

МАРИНА КОЧИЋ

Бојана Грубешић

23.

IV МТ

ЈОТАНОВИЋ НЕДЕЉКА

Младен Вуковић

24.

IVдт

ЈОТАНОВИЋ ПЕРО

Аднан Шабић

25.

IVте

ВИДОВИЋ СВЈЕТЛАНА

Милица Бијелић

26.

IVцнц

СЛОБОДАНКА МАЛЕШЕВИЋ

Сања Шатара

27.

IVтм

МИОДРАГ ВУЧКОВИЋ

Никола Војиновић