Конкурс за упис у средње школе

Конкурс за упис у средње школе

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2023/2024. години. Конкурс је објављен у Независним новинама 26. маја.

На основу члана 64. Закона о средњем образовању и васпитању (,,Службени гласник Републике Српске” 41/18, 35/20 и 92/20) у вези са уписом ученика у први разред средње школе у Републици Српској (,,Службени гласник Републике Српске” број 31/19) Министарство просвјете је расписало Јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2023/2024. години.

Упис ученика обавља се у два уписна рока и то у јунском року, од  19. до 30. јуна 2023. године и у јулском року, од  3. до 14. јула 2023. године.

За ученике који имају 60 и више бодова, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње 19. јуна, а завршава се 20. јуна 2023. године.

За ученике који имају мање од 60 бодова, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње 26. јуна, а завршава се 28. јуна 2023. године.

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње 3. јула, а завршава се 5. јула 2023. године.

Кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у средње школе у којима има слободног мјеста, и то од 10. до 14. јула 2023. године.

Редосљед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу општег успјеха у основној школи; посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци, односно  у смјеру гимназије за који кандидати конкуришу, као и за упис у умјетничке школе; резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе. Читав конкурс можете прочитати на линку: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/%D0%9A%

У нашој школи можете конкурисати за сљедећа занимања: техничар за роботику, техничар мехатронике, бравар-заваривач, ауто-механичар, оператер за обраду бризгањем, цнц оператер, техничар за обраду дрвета ЦНЦ и техничар информационих технологија. О занимањима можете прочитати на линку: https://tehnickagradiska.com, такође, можете израчунати свој број бодова за упис на сљедећем линку: https://tehnickagradiska.com/wp/bodovanje/