ПОСЈЕТА ЊЕМАЧКОГ ДРУШТВА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

ПОСЈЕТА ЊЕМАЧКОГ ДРУШТВА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

25. 9. директор Школе, Владо Томић примио је у псјету делегацију Њемачког друштва за међународну сарадњу (GIZ). Била је то прилика да се нови шеф Компоненте за јечање стручног образовања ГИЗ пројекта ,,Одрживи економски развој и промоција запошљавања” господин Роман Горовој (Roman Gorowoј) упозна са активностима Школе, али и са дугогодишњом успјешном сарадњом ЈУ Техничка школа и ГИЗ-а што се огледа и у великом броју успјешно реализованих пројеката.

Посебно су истакнуте активности попут стручног усавршавања наставника, студијских путовања као и опрема коју је школа успјела набавити кроз разне пројекте ГИЗ-а, што је у великој мјери унаприједило наставни процес у школи.

Директор Томић је такође нагласио да је подршка локалних предузећа у Градишци изузетно значајна због чега се велики дио практичне наставе одвија у градишким привредним субјектима.

Након посјете школи делегација ГИЗ-а посјетила је и предузеће ТИКТ Мануфактура д.о.о. из Градишке који је дугогодишњи партнер Техничке школе, када је ријеч о унапређењу средњег стручног образовања у Градишци.