Семинари и радионице за менторе и координаторе практичне наставе

Семинари и радионице за менторе и координаторе практичне наставе

Дуални систем образовања подразумијева да ученици и ученице, кроз теоретску и практичну наставу у школи и код пословног субјекта, стичу, усавршавају и изграђују знања, вјештине, способности и ставове. Основни циљеви оваквог облика образовања су стварање услова за стицање, усавршавање и развој у складу са потребама тржишта рада, обезбјеђење услова за даље образовање, цјеложивотно учење, развијање
предузетништва, иновативности, креативности, професионалне каријере и даљи развој ученика и ученица.

ГИЗ, је организација која активно подржава, кроз различите пројекте, развој оваквог облика образовања у БиХ.  Тако је у оквиру пројекта ,,Стручно образовање у Босни и Херцеговини” одржано више семинара и радионица посвећених стручном усавршавању и припремању координатора и ментора практичне наставе који имају изузетно значајну улогу у дуалном образовању, али и у практичној настави у средњим стручним школама. Наш координатор практичне наставе Никола Ћосић, дпл. инж. машинства је присуствовао на свим одржаним радионицама и семинарима и стечена знања и искуства примјенњује у свакодневном раду координирајући између ученика, професора, привредних субјеката и ментора.