Стручно усавршавање у наставном предмету основе предузетништва

Стручно усавршавање у наставном предмету основе предузетништва

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод интензивно раде на јачању стручних и професионалних компетенција наставника. Циљ јачања компетенција је постизање вишег квалитета наставе. Значајну подршку у постизању тог циља дају и међународне организације које разумију значај стручног усавршавања. Тако је, уз одобрење Министарства просвјете и културе Републике Српске, а у сарадњи са УНДП, Републички педагошки завод израдио програм тродневне обуке за наставнике у средњим стручним школама који остварују наставу из предмета основи предузетништва.

Обука се остварује као дио пројекта ,,Бољом управом до бржег економског раста – ЕГГ2″ који проводи Развојни програм УН у БиХ и Влада Краљевине Норвешке.

Наши професори су узели учешће у остваривању ове обуке 26. и 26. октобра. Из њихових утисака види се да је предузетништво област која је непрекидном мијењању, прати друштвене промјене и тражи стално усавршавање.