Укључивање одговорних истраживања и иновација у земљама западног Балкана:

Укључивање одговорних истраживања и иновација у земљама западног Балкана:

У оквиру активности везаних за пројекат одржана је презентација концепта и аспекта одговорних
истраживања и иновација за ученике завршних разреда. Током презентације
ученицима је представљен и објашњен, на њима разумљив начин, концепт одговорних истраживања и
иновација. Представљено је како се тај  концепт примјењује у пракси, а на примјерима истраживања и рада у
областима математике, инжињерства, технологије (популарно СТЕАМ) и друштвених наука.

Центар за предузетништво и трансфер технологија Универзитета у Бањој Луци је партнерска
институција међународног пројекта под називом „Укључивање одговорних истраживања и иновација у
земљама Западног Балкана: побољшање самоодрживих екосистема истраживања и иновација“ (eng.
“Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems“) – скраћено
WBC-RRI.NET. Пројекат промовише одговорна истраживања и иновације кроз пет аспеката: родна
равноправност, етика у истраживањима, образовање о науци, учешће јавности и отворена наука. Било би
од великог значаја за научно-истраживачку заједницу Републике Српске, када би будући млади
стручњаци и истраживачи (садашњи ученици средњих школа) радили на развоју одговорних
истраживања и иновација, а базирано на разумијевању овог концепта.

Презентација је пропраћена са великим интерсовањем захваљујући и  Милици Марић која је то изнијела пријемчиво и на интересантан начин.