УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗАВРШИХ РАЗРЕДА СА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА РАДА И ЊИХОВОМ МОГУЋОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ ОРЕЈНТАЦИЈОМ

УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗАВРШИХ РАЗРЕДА СА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА РАДА И ЊИХОВОМ МОГУЋОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ ОРЕЈНТАЦИЈОМ

18. марта у ЈУ Техничка школа одржано је савјетовање ,,Професионално информисање ученика завршних разреда средњих школа 2023/2024,” за ученике завршних разреда.

Завод за запошљавање Републике Српске проводи активност професионалног информисања ученика у школској 2023/2024. години.  Ова активност осмишљена је Стратегијом запошљавања Републике Српске 2021-2027. у оквиру стратешког циља 3 као мјера 3. 2. 3: Унапређење каријерног усмјеравања и савјетовања кроз групно и индивидуално професионално информисање школске дјеце и омладине на основу утврђеног плана.  Информисање о томе како планирати образовање за будуће зпошљавање нашим ученицима су представили предствници Центара за информисање, савјетовање и обуку који дјелују у оквиру сваке филијале Завода за запошљавање Републике Српске.

Ово је корисно информисање јер ученике упознаје са оним што нуди тржиште рада, али их истовремено учи како да властите склоности усмјере ка томе да се што лакше уклопе у њега.