Успјешно обновљен сертификат ISO 9001:2015

Успјешно обновљен сертификат ISO 9001:2015

10. маја у Школи је боравио водећи аудитор Драган Симовић мр сци који је обавио ревизију примјене стандарда ISO 9001. Након обављене ревизије закључено је да ЈУ Техничка школа испуњава све услове за продужетак стандарда ISO 9001. Међународни стандард ISO 9001 први је који обједињује захтјеве за систем управљања квалитетом у свим областима људске дјелатности.
Настао је као резултат тежње да се у једном стандарду обједине захтјеви на квалитету. Први станадард из породице ISO 9001 појавио  се 1987. године и до данас је имао неколико издања. Основни циљеви примјене стандарда ISO 9001 су:
– Постизање задовољства клијената,
– Постизање непрекидног побољшавања свих процеса у организацији.

Законска регулатива која покрива подручје квалитета у школству и међународна норма су тијесно повезане. Норма ISO 9001 доноси бројне алате који   знатно олакшавају остваривање циљева и подизање нивоа управљања квалитетом. Примјеном стандарда пуно је лакше испунити законске захтјеве, али и постићи стварна побољшања у квалитету наставе и у управљању у цјелини.

ISO 9001 помаже у раду образовних институција на свим нивоима образовања. Највећа предност је једноставност.
С друге стране,  примјеном стандарда олакшано је испуњавање захтјева које законодавац ставља пред образовне институције.

Руководство школе редовно изводи ревизију и унапређује наше интерне инситуционално/организационе капацитете и квалитет услуга за кориснике, то јесте за ученике који похађају наставу у школи.